• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/07/22 ساعت 04:37

  من هم ای عمر شبیه دگران می‌مانم
  با تو هم‌راه ولی از سر بی‌حوصله‌گی

  عاقبت با تو هم ای مرگ سفر خواهم کرد
  خواه ناخواه، ولی از سر بی‌حوصلگی

  #فاضل_نظری