• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/22 ساعت 15:21

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۶۲ نفر
  بستری جدید: ۵۴ نفر
  ترخیص: ۵۸ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۲۹۳ نفر
  بیمار بدحال: ۸۳ نفر
  تست روزانه: ۶۵۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۷۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۱۲۶۴۵ دوز
  #COVID۱۹