• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/22 ساعت 23:34

    سخنگوی وزارت خارجه گویا تنظیم موتور شده و گفته «رسیدن به سقف ۷۰ درصد واکسیناسیون جامعه طی کمتر از دو ماه، خود بهترین‌ گواه از همت و جهادی است که در دولت سیزدهم صورت گرفته است».

    در هر فرصتی بر پروپاگاندای «واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه» تاکید می‌کنند!