• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/07/22 ساعت 04:50

  تنگ آب از روزهای قبل خالی‌تر شده است
  زنده‌گی در دوستی با مرگ عالی‌تر شده است

  هر نگاهی می‌تواند خلوت‌م را بشکند
  کوزه‌ی تنهایی روح‌م سفالی‌تر شده است

  #فاضل_نظرى