• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/22 ساعت 18:00

    اگر شما در سازمان صداوسیما مسئولیت داشتید، کسی که خودش رو با «تلوبیون؛ استارتاپ من» معرفی میکنه رو بعنوان «معاون فضای مجازی صداوسیما جمهوری اسلامی» که وظیفه نظارت بر رقبای تلوبیون رو داره منصوب می‌کردید؟
    #تضاد_منافع