• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/07/22 ساعت 11:27

    بدبختی یا خوشبختی، این معماری ویژه برای توالت، یکی از نمادهای زندگی طبیعی و سخت‌تر، اما شیرین‌تر انسان در گذشته بوده و کود حاصل از این روش، در زمین‌های کشاورزی و برای باروری درختان و گیاهان، استفاده می‌شده است. روشی که هنوز هم در برخی مناطق سنتی و روستایی ایران و جهان پابرجاست.