• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/22 ساعت 22:22

    می‌گویند تتو، مدل مو و رفتار و حرکاتی که امروز بین ورزشکاران مشاهده می‌شود از اثرات تبلیغات فرهنگی تمدن غرب است. بله، می‌دانیم که تاثیر هالیوود و دستگاه تبلیغاتی قوی اروپا و آمریکاست. حالا شما می‌خواهید با این پدیده «رقابت» کنید یا مانند نیم قرن گذشته فقط به «مقابله» بپردازید!؟