• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/22 ساعت 17:25

    خلاصه وضعیت رسانه‌ای ایران و افکار عمومی مردم بیچاره‌ای که زیر بمبارونه! از صبح دعوا سر چیه؟