• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/22 ساعت 13:24

    نظر #رئیسی درباره یکی از اصلی‌ترین و عظیم‌ترین نمادهای فرهنگ و هنر #ایران: پیام بنای #تخت_جمشید خطاب به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، چیست.

    درباره سمبل‌های #ظلم و #فساد حرف نزنیم بهتر است،اما حضرت آقا! شهرت تاریخی #هخامنشیان به رواداری حکومتی آنهاست.