• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/22 ساعت 22:56

    سخنگوی وزارت خارجه گفته واردات چند ده میلیون واکسن کرونا از چین از ثمرات توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین است.
    مگه حاصل یک تلفن نبود؟! چی شد پس؟!