• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/22 ساعت 22:20

    می‌گویند تتو، مدل مو و رفتار و حرکاتی که امروز بین ورزشکاران مشاهده می‌شود از اثرات تبلیغات فرهنگی تمدن غرب اثیر غرب است. بله، می‌دانیم که تاثیر هالیوود و دستگاه تبلیغاتی قوی غربی‌هاست. حالا شما می‌خواهید با آن «رقابت» کنید یا مانند نیم قرن گذشته به «مقابله» کردن بپردازید!؟