• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/21 ساعت 08:09

    یکی از همکارهایم کلافه بود. می‌گفت باید درباره موضوعی با دوست خارجی‌اش صحبت می‌کرده، تصمیم گرفته به جای پیام صوتی هنگام رانندگی از خودش ویدئو بگیرد و آنجا حرف بزند، سپس فایلش را فرستاده ولی طرف باورش نشده که چنین صحنه‌ای را می‌بیند.