• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/21 ساعت 11:41

    اینها برای چنین تجمعاتی که جان مردم را به خطر میاندازد از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند؟؟
    الان میتوان برای اعتراض به حجاب اجباری تجمع برگزار کرد؟
    اقایان محترم مسئول ، جان انسان‌ها بسیار مهمتر است ، قرآن را که حتما قبول دارید.@Vahidi_org
    #واکسن_بزنید