• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/21 ساعت 15:49

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۸ نفر
  بستری جدید: ۴۶ نفر
  ترخیص: ۵۳ نفر
  فوتی: ۴ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۳ نفر
  بیمار بدحال: ۸۵ نفر
  تست روزانه: ۵۷۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۵ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۰۱۴۷۵ دوز
  #COVID۱۹