• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/21 ساعت 15:01

    #احمدی_نژاد هم پاسپورت داره و رفته دبی، بعد این همه سال بی هیچ دلیلی، هیچ حکمی، #پاسپورت من رو نمیدن.
    کاری میکنند که آدم به احمدی نژاد هم حسودیش بشه.
    والا به مولی.