• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/21 ساعت 11:11

    دیروز خبری آمد که افرادی دختران دوچرخه‌سوار در #اصفهان را زیر می‌گیرند. حالا هم این خبر؛ روز ٢٨مرداد جوانی چند زن را با کلت پنج‌و‌نیم به بهانه حجاب هدف قرار داده، ۴٨ساعت بعد دستگیر و ماه بعد با وثیقه آزاد شده. برخی قربانیان هم از ترس اساسا شکایت نکرده‌اند.