• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/21 ساعت 16:57

    قبلا گفته شده بود سه #بیتکوین توسط شرکت #بورس ماین شده اما حالا رئیس سازمان بورس گفته که سه و نیم بیتکوین بوده.
    البته مابه التفاوت ریالی ماجرا خیلی مهم نیست. بیشتر منظورم شفافیت داستانه که هنوز هم تناقض هایی دیده میشه