• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/21 ساعت 13:22

    خبرگزاری حوزه «سقط جنین در ایران» را بررسی می‌کند

    این نشست، روز پنج‌شنبه، بیست‌ودوم مهرماه، ساعت ۹ صبح در حوزه‌نیوز برگزار می‌شود و خروجی متنی و ویدئویی آن منتشر خواهد شد.

    http://hawzahnews.com/xbnj۲