• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/21 ساعت 15:25

    مزاج چهارگانه را از بقراط داریم که ٥٠٠ سال قبل از میلاد مسیح میزیسته و حجامت هم از ٢٠٠٠ سال قبل از اسلام در چین رواج داشته است. پیامبر و ائمه معصومین هم ادعای طبیب بودن نداشتند
    #طب_اسلامی_نداریم