• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/21 ساعت 17:53

    بهانه این تیتر یک توئیت روحانی است.چرا بعد ٨سال ریاست جمهوری عنوانی جایگزین شیخ دیپلمات نشد؟ مثلا شیخ جمهور یا شیخ پاستور یا ….ظاهرا خاطرات قابل بازگویی مربوط به پیش از ریاست جمهوری است و به مثابه نوستالژی طرح میشود تا هم تلخی‌ها یاد نشود هم افکار عمومی از حوزه داخلی پرت شود