• کجای این خودرو نوشته کشت ارشاد؟
    یعنی همه خانوم.هایی که در راهروی دادگاه یا زندان هستن جرمشون رعایت نکردن حجاب است؟
    امکان ندارن یه زن سارق یا خلافکار باشه؟
    اگر به دستور پلیس عمل نکرده باشه پلیس نمیتونه وارد عمل بشه؟ https://twitter.com/tanha۱۳۵۸/status/۱۴۴۸۳۵۳۸۸۰۴۵۹۴۲۳۷۵۰…