• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/21 ساعت 23:06

    مهرداد عزیز یکی از سخت‌کوش‌ترین مدیران دولت پیش بود. #توسعه_روستایی و #دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت، بی‌شک بدون حضورش نمی‌توانست به این سطح از پوشش برشد.

    برایش موفقیت بسیار آرزومندم و به عنوان یک شهروند که دسترسی منصفانه شهروندان برایش اولویت دارد، از او متشکرم.