• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/21 ساعت 15:52

    در کشور همسایه چه می‌گذرد؟ گفتگو یا مستند ساز و کارشناس ارشد افغانستان
    علاقمندان می‌توانند این برنامه رو در لینک زیر بشنوند.
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۷/۲۱/۱۵/۶۴۲۰/…