• که این هم مزیت محسوب نشود.برنج کشت دوم بیشتر در فریدونکنار که هوای پاییزی گرمتری دارد رشد میکند و برنج تجاری کشت دوم غرب گیلان و گلستان بیشتر شبیه شوخیه.
    نتیجه گیری: بیخود برای این اصطلاحات پول اضافی ندید.چون نسبت به هزینه، مزیت مثبتی بدست نمیارید.
    ادامه دارد …
    #دوست_دارم_زلی