• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/07/21 ساعت 08:28

    کسانی که حرکت اعتراضی به نتیجه اعلام شده در #انتخابات_سال۸۸ را بدون مبنای قانونی «فتنه» نامیدند و معترضین را براساس کیفرخواست بی‌پایه سعیدمرتضوی محاکمه و محکوم کردند به آقای #هادی‌العامری در عراق یادآور شوند که مراقب باشد کاری که می‌کند اگر #فتنه قلمداد شود عقوبت سختی در پی دارد.