• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/21 ساعت 13:42

    نگرانی این روزهای اهالی حقوق، بابت ضرریه که این مصوبه، به مردم وارد میکنه وگرنه اگر به هر ایرانی از بدو تولد پروانه وکالت دهند، باز وکیل باسواد و کوشا، کار خودش رو خواهد داشت. چه بسا قوی‌تر.
    دانشجوی حقوق نباید با این چیزها کم بیاره، سخت‌کوشی داشته باشید مطمئنا موفق خواهید بود.