• #تغییرات در مدیریت #بانک‌ها استارت می‌خورد …

  محمد رضا فرزین ، بانک ملی
  بهمن اسکندری ، بانک ملت
  رضا دولت ابادی ، بانک صادرات
  هادی اخلاقی ، بانک تجارت
  آیت ابراهیمی ، بانک سپه
  محمد طالبی ، بانک کشاورزی

  این انتصابات احتمالی ، لکن به صدور حکم نهایی نزدیک است