• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/21 ساعت 13:49

    انسانهای غیرکارشناس، یک روز کاری کردند که دکتر کاتوزیان نه تنها از کار ودانشگاه کنار گذاشته شد بلکه در کتاب خاطراتش میگه توی کوچه‌ها می‌چرخید چون احتمال می‌داد بره خونه بازداشت می‌شه. اما سرانجام چه شد؟ علاوه بر دانشگاه، هر روز در محاکم اسم ایشان که می‌درخشه.
    العلم سلطان. شک نکن.