• گمانه زنی از ترکیب جدید هیات مدیره سازمان بورس
  حامد سلطانی نژاد رییس #سازمان و رئیس هیات مدیره
  مجیدعشقی معاون نظارت بر نهادهای مالی
  رضا مسعودی فر( مدیر حقوقی سابق سازمان) معاون حقوقی
  محسن خدابخش معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران
  حسن فرج زاده دهکردی معاون اجرایی
  #بورس