• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/20 ساعت 09:30

    #امام_خمینی : هر چه اکثریت ملت گفتند همان معتبر است حتی اگر به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شما است.
    #اقاتهرانی: در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می‌شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.