• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/07/20 ساعت 19:05

    برگزاری جشنواره ملی حقوق کودک که به صورت مشترک توسط مرجع ملی کنوانسیون #حقوق_کودک و دفتر یونیسف در ایران و همزمان با هفته ملی کودک برنامه‌‌ریزی شده بود، به هفته آخر آبان برابر با روز جهانی حقوق کودک موکول شد.