• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/20 ساعت 00:35

    روز دوشنبه از ۹ صبح تا ۹ شب در جاهای مختلف #تهران بودم. #ترافیک در همه جاهایی که تردد داشتم، وحشتناک بود. به شدت عجیب بود این حجم از ترافیک