• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:13

    بلکه در طول زندگی و بسته به سن و شرایط محیط می‌تواند تغییر کند.

    اما از کجا بدانیم سلامت روان داریم؟ و بسیاری از سوالات دیگر را اقای دکتر امیر دبیری مهر در برنامه شنبه هفدهم مهرماه از ساعت دوازده و ده دقیقه از اقای دکتر کوچکی روانشناس به مناسبت روز جهانی بهداشت روان پرسیدند.