• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/20 ساعت 09:38

    از بهترین خاطرات دوران تحصیلم دورانی بود که در دبستان بسیار تلاش کردم واکسیل بگیرم و مسئول انتظامات شوم تا با اتکا به حکم قانونی که روی دوشم داشتم، بر روند اجرای نظم در مدرسه نظارت کنم. همیشه می‌خواستم مجری قانون باشم، برای همین دیدن علاقه جامعه به قانون‌شکنی برایم شکنجه‌آور است.