• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 11:42

    یکی از مضحک‌ترین ادعاها برای سختکوشی و تلاش این است که تا ساعت ۱۲ شب جلسه داشتیم !شب در اداره خوابیدیم ! مدتهاست با خانواده بیرون نرفتیم .. اینها مایه تفاخر نیست بلکه نشان می‌دهد چقدر با مفاهیم پایه‌ای #مدیریت بیگانه‌ای .. یحتمل چه خسارتهای جبران ناپذیری به کشور وارد کردی ؟