• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/20 ساعت 22:01

    ابدا مقتدی چنین کاری نمی‌تواند و نخواهد کرد و نیت ندارد. انچه مقتدی مطالبه می‌کند سلاح خارج از فرماندهی کل قواست. که برای مای الان مفید است. موجب خنثی شدن سلاح حشدالسنی و حشد عشایری می‌شود. از طرفی یک آسیب دارد. سلاح سه گروه همسوی ما یعنی کتائب حزب الله؛ گردان‌های منتقون و