• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:15

    در همه کشورهای دنیا و به همه‌ی زبانهای مبدا و مقصد از جمله مترجمان گرانمایه #ایرانی که جا داره اینجا از همه شون تجلیل و تقدیر کنیم.
    اینبار دکتر #امیر_دبیری_مهر به بهانه روز جهانی ترجمه و مترجم سراغ یکی از مترجمان جوان و پرکار و البته موفق رفته و گفتگویی رو با ایشان