• بوکس واقعا ورزش عجیبیه. توی ورزش‌های دیگه یه سری عمل و فن و تکنیک هست و ممکنه آسیب رساندن به حریف هم بخش ناخواسته اون باشه.

    اما توی بوکس هدف اول و آخر، آسیب رساندن به حریفه.

    #ورزش
    #بوکس