• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/07/20 ساعت 20:44

    گزارش فرآیند چالش نوآوری، رویدادهای کنفرانس و جایزه ملی #نوآوری برای کودک و نوجوان که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر یونیسف در ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، منتشر شد.