• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/07/20 ساعت 13:27

    از سازمان بازرسی خواسته‌ام طبق موازین آئین دادرسی، نتایج اقدامات و بررسی‌های خود درباره عملکرد دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف را به مردم اطلاع رسانی کند.