• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:08

    و نباید جملات پراکنده او را جدا از فلسفه او‌ خواند که سخت گمراه کننده است در ضمن هر چه خواننده با آرای دیگر فلاسفه و متفکران بیشتر و بهتر اشنا باشد بهتر می‌تواند نظرات او‌را درک کند همچنین شوپنهاور فیلسوفی است دگر اندیش که از واژه‌ها ‌و مفاهیم، تعاریف ویژه خود را دارد