• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/20 ساعت 15:32

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۴۵ نفر
  بستری جدید: ۴۲ نفر
  ترخیص: ۸۸ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۳۱۴ نفر
  بیمار بدحال: ۹۶ نفر
  تست روزانه: ۷۴۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۱۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۸۷۴۸۷ دوز
  #covid۱۹