• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:15

    یعنی اقای سید محمود حبیبی ترتیب داده‌اند . مشروح این گفتگو که از #رادیو #تهران پخش شده است را در لینک زیر بشنوید.
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۷/۱۸/۱۲/۶۴۰۸/…