• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/20 ساعت 23:15

    دبیر کمیسیون طرح صیانت: مذاکرات خسته کننده است، پس از حذف موارد زائد(مذاکرات) منتشر می‌شود!

    پ.ن.
    وقتی می‌گویید ۱۰۰ میلیارد پیج هم علیه شما راه‌اندازی شود بی‌خیال هستید و کار خود را می‌کنید، دیگر چه جای نگرانی از پخش مستقیم مذاکرات است؟
    ملغمه ترس و استبداد و دورویی=طرح صیانت.