• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/20 ساعت 10:59

    دستور توقف عرضه اولیه در #بورس به دلیل تغییرات مدیریتی است

    ورود شرکت جدید در بورس موجب جذب سرمایه سرمایه‌گذاران ریسک گریز و انتفاع صندوق‌های سرمایه گذاری بود

    کجای دنیا به دلیل احتمال تغییرات مدیریتی روند طبیعی کار را متوقف می‌کنند؟