• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/19 ساعت 00:11

    پیروزی‌های پیاپی در کشتی فرنگی دل‌های آشفته ایرانیان را شاد کرد. مبارک باشد.
    چه خوبه که دولت و وزارت ورزش حمایت همه جانبه‌اش را بگذاره روی کشتی که بتوانیم در اوج‌بمانیم.