• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/19 ساعت 13:48

    اونهایی که با تابلوی انقلابی در ماه‌های منتهی به انتخابات اینجا ظاهر می‌شود و بعدش گم می‌شوند و کسانی که تا مسئول شدند با بسم الله اینجا ظاهر می‌شود و بعد اتمام مسئولیت غیب می‌شوند،جز اردوگاه #جهاد_تبیین محسوب نمی‌شوند