• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/19 ساعت 10:48

    الان که رزومه‌ام رو مرور میکنم چند ده مورد است که فارغ‌التحصیلان اون دانشگاه خاص توی فرم‌های استخدامی‌شون منو بعنوان معرف نوشتن. فلذا پذیرفتن مسئولیت زیر وزارت دور از شٱنم است اصلا.