• یکی از برنامه هایی که برای #هفته_تربیت_بدنی پیشنهاد داده‌ام تجلیل از مادران(ترجیحا خانه دار دارای فرزند) است که در یکی از شاخه‌های ورزش همگانی فعال بوده و حضور رسانه‌ای موثر داشته‌اند.
    به نظر شما در تایم لاین چه کسی/کسانی برای برنامه مورد نظر می‌تواند انتخاب شود؟