• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/07/19 ساعت 16:32

    جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران:
    با توجه به شکل‌گیری مجلس و دولت انقلابی فرصت طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها ایجاد شده است.

    #حاکمیت_یکدست